สวนสุนันทา

สวนสุนันทาชวนเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 20.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2565 ในโครงการ “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทง...

“สวนสุนันทา” ปฐมนิเทศน้องใหม่รับเปิดเทอมคึกคัก-สดใสวัยเรียน

อธิการบดีย้ำ “เราชาวสวนสุนันทาพร้อมดูแล-ปกป้องและมอบความสุขให้กับน้องๆ ทุกคน” วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา และถ่ายทอดสดผ่านเพจ...

“สวนสุนันทา” พลิกโฉมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 65 คึกคัก นักศึกษาประทับใจผู้บริหาร-อาจารย์เป็นกันเอง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ Concept "SSRU NEXT FUTURE 2022" รวมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้นับพันคน...

“สวนสุนันทา” จับมือ “SCG Logistics” และ “แอ็บโซลูท โซลูชั่น” ด้านโลจิสติกส์ใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ร่วมกับ ดร.ชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท...

สวนสุนันทา จับมือ บ.ประชารัฐรักสามัคคีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าทอมือไทยสู่สากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Creative Young Designers” ปี 2564 ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ...

สวนสุนันทาจับมือ วธ. หนุน นักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทย สร้างรายได้ชุมชน

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย 6 สถาบันการศึกษา ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022) ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” เพื่อเสริมศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมี...

ว.สหเวชฯ สวนสุนันทา ต้อนรับคณะนักวิจัยโครงการ “ราชประศาสนศาสตร์สองสมัย”

5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมและต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ในโครงการวิจัย “ราชประศาสนศาสตร์สองสมัย” Royal Public...

เปิดโครงการ “ไทยทะยาน” ชวนคนรุ่นใหม่ ‘ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z’

สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. และ TASSHA เปิดโครงการ “ไทยทะยาน” ชวนคนรุ่นใหม่ ‘ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z’ สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. และ TASSHA แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด...

สวนสุนันทา รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

สวนสุนันทา รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน วันที่ 31 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารจากการไฟฟ้านครหลวง ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 ณ...

สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านระบบ Online

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านรูปแบบ...