1. Home
  2. News

Category: News

“ตั๊น จิตภัสร์” ลั่นปชป.พร้อมลุยทุกสนาม แท็กทีมส.ส.ยังเติร์กมอบถุงยังชีพฝ่าโควิด

“ตั๊น จิตภัสร์” ลั่นปชป.พร้อมลุยทุกสนาม แท็กทีมส.ส.ยังเติร์กมอบถุงยังชีพฝ่าโควิด

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยพันโท สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส. นครปฐม เขต 1 น.ส. วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. นครศรีฯ เขต 6 และน.ส. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส. ตรัง เขต 3…

Read More
Netflix ประกาศแต่งตั้ง ยงยุทธ ทองกองทุน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ประจำประเทศไทย

Netflix ประกาศแต่งตั้ง ยงยุทธ ทองกองทุน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ประจำประเทศไทย

กรุงเทพ – 15 มิถุนายน 2564 – Netflix ประกาศแต่งตั้ง ยงยุทธ ทองกองทุน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ประจำประเทศไทย ด้วยประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการบันเทิงไทยกว่า 20 ปี ทั้งในฐานะผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ และผู้เขียนบทภาพยนตร์ ทั้งนี้ ยงยุทธได้ฝากผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น “สตรีเหล็ก” (2543) “สตรีเหล็ก 2” (2546) “แจ๋ว” (2547)  “สี่แพร่ง” (2551) หรือ “ความจำสั้น แต่รักฉันยาว” (2552) นอกจากนี้ เขายังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง GDH 559 บริษัทผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของไทยที่มีผลงานอย่าง”ฉลาดเกมส์โกง” (2560) ที่กวาดมาแล้วทั้งรายได้และเสียงชื่นชมจากเทศกาลหนังทั่วโลก มาโลบิกา บาเนอร์จี ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Netflix กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำประสบการณ์และความสามารถอันเหลือล้นจากการทำงานในวงการบันเทิงไทยของคุณยงยุทธ มาเสริมศักยภาพให้กับ Netflix และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกันสรรสร้างผลงานที่ยังคงมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ชัดเจน และเป็นที่ชื่นชอบในระดับสากล” คุณยงยุทธเสริมอีกว่า…

Read More
กรมทรัพยากรน้ำ เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ 20 ปี

กรมทรัพยากรน้ำ เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ 20 ปี

ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการจัดงาน THAI WATER EXPO 2021 (THW) เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแผนบริหารจัดการน้ำขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รองรับความต้องการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกาศความพร้อมร่วมสนับสนุนการจัดงาน THAI WATER EXPO 2021(THW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า กรมทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ        ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน การอนุรักษ์ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำ การแจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน โดยได้วางกรอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกันในทุกมิติให้สามารถรองรับกับความต้องการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ำ ตลอดจนการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากในประเทศไทย การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยสามารถลดผลกระทบด้านลบต่อมนุษย์และระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนได้   ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประกอบด้วยแผนแม่บท 6…

Read More
“เพราะเข้าใจจึงมั่นใจ” เหตุผลของคนไทยที่เลือกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

“เพราะเข้าใจจึงมั่นใจ” เหตุผลของคนไทยที่เลือกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรง หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างกำลังร่วมมือกันผลักดันให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด โดยฐานข้อมูลของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ชี้ว่ามีคนไทยกว่า 6 ล้านรายที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว[1] หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สำเร็จ คือ ประชาชนในประเทศมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความจำเป็นและคุณประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเร่งด่วนในภาวะฉุกเฉิน และเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด “เพราะไม่ต้องการเป็นภาระใคร และเชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศ” คุณรัตนาภรณ์ เจริญพงศ์ เป็นอดีตพยาบาลที่เชื่อว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ เพราะทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีภาระอะไรให้ลำบากทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง “เราคิดง่ายๆ แบบนี้ค่ะว่า ถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมา มันจะเป็นปัญหามาก ทั้งกับตัวเอง คนในบ้าน หรือกระทั่งกับหมอและพยาบาล ไหนจะเรื่องค่ารักษาอีก ถ้าเกิดเราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แค่นึกภาพก็ไม่สนุกแล้ว เราเลือกที่จะรักษาตัวเองไว้ดีกว่าไหม คิดได้แบบนี้ ยายจึงไม่ลังเล” เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คุณรัตนาภรณ์ชวนสามี-คุณยรรยง เจริญพงศ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำของแพทย์ ด้วยใจที่เชื่อมั่นในระบบและวิทยาการทางการแพทย์ของประเทศที่เธอคลุกคลีมาตั้งแต่สมัยเป็นสาว “ในวันที่ไปฉีด ก็วัดความดัน สัมภาษณ์ประวัติเรื่องแพ้ยาต่างๆ…

Read More
อธิการจำเก่ง!! นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้

อธิการจำเก่ง!! นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้

ม.กรุงเทพธนบุรี จัด”ปฐมนิเทศออนไลน์” พร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. นี้       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวเปิดงานปฐมนิเทศ และทักทายนักศึกษาผ่านระบบ zoom มีจังหวะเหตุการณ์ท่านอธิการสังเกตเห็นนักศึกษาที่คุ้นหน้าคุ้นตาได้ทักทาย พูดคุยท่านอธิการจำได้แม้กระทั่งชื่อเล่น ของนักศึกษา ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการสำนัก คณบดีคณะต่าง ๆ  มาร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  และให้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และความสะอาดปลอดภัย…

Read More
คนดังกับเว็บพนัน อาจงานเข้า!!

คนดังกับเว็บพนัน อาจงานเข้า!!

เชื่อว่าทุกคนคงได้ยินคำว่า “บล็อกเกอร์” (Blogger) อยู่บ่อยครั้ง แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า พวกเขาทำกันไปเพื่ออะไร บล็อกเกอร์ คือ คนใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content) หรือเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาสู่สาธารณะชน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ การทำวิดีโอ การถ่ายภาพ หรืออื่นๆ ตามแต่จะสร้างสรรค์ เมื่อสร้างคอนเทนต์ แล้วก็ต้องเผยแพร่ ซึ่งก็จะมีช่องทางต่าง ๆ อย่างเช่น Facebook, Youtube, Instagram และที่กำลังนิยมที่สุดในตอนนี้คือ แอพพลิเคชั่นมาแรง “ติ๊กต๊อก” (Tiktok) ซึ่งผู้สร้างสรรค์ ถูกเรียกว่า “ติ๊กต๊อกเกอร์” (Tiktoker) เมื่อเนื้อหาที่เราสร้างมีผู้สนใจก็จะทำให้เกิดกลุ่มผู้ติดตาม…

Read More
“โคโค่บุรี” ไทยโคโคนัท ส่งมอบเงิน-ผลิตภัณฑ์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย 5 จังหวัด

“โคโค่บุรี” ไทยโคโคนัท ส่งมอบเงิน-ผลิตภัณฑ์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย 5 จังหวัด

“โคโค่บุรี” ไทยโคโคนัท พร้อมเคียงข้างคนไทยสู้วิกฤติโควิด-19 ส่งมอบเงินพร้อมผลิตภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย 5 จังหวัด “โคโค่บุรี” ไทยโคโคนัท เครื่องดื่มมะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 100% ยืนเคียงข้างคนไทยสู้วิกฤติโควิด-19 มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยผ่านสภาอุตสาหกรรม 5 จังหวัด การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ “โคโค่บุรี” เครื่องดื่มมะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 100% จึงร่วมส่งมอบทุนทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมส่งแรงใจให้คนไทยฝ่าวิกฤติ “โควิด-19” ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน…

Read More
ส.ส.ก้าวไกล ชี้แบน “บุหรี่ไฟฟ้า” สร้างแต่ปัญหา แนะรัฐปลดล็อคให้ถูกกฎหมาย

ส.ส.ก้าวไกล ชี้แบน “บุหรี่ไฟฟ้า” สร้างแต่ปัญหา แนะรัฐปลดล็อคให้ถูกกฎหมาย

เชื่อจะเกิดประโยชน์กับผู้สูบบุหรี่ ชาวไร่และการยาสูบแห่งประเทศไทย นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส. พรรคก้าวไกล ร่วมไลฟ์เฟซบุ๊กกับเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุยิ่งแบนบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งสร้างปัญหา แนะไทยปลดล็อคบุหรี่ไฟฟ้าให้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และเร่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของการยาสูบฯ ดีกว่าผูกขาด เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST) เปิดเวทีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมยาสูบในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยหนึ่งในแขกรับเชิญที่น่าสนใจ คือ นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส. พรรคก้าวไกล ซึ่งเข้ามาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “นโยบายของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความอันตรายจากการสูบบุหรี่” ให้ความเห็นว่า “ในปัจจุบันตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมูลค่ามหาศาล อาจจะมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี มีผู้ใช้จำนวนมากแม้แต่ในรัฐสภาเอง เงินภาษีจำนวนมากจากการซื้อขายดังกล่าวที่ควรจะถูกจัดเก็บเป็นรายได้เข้าประเทศ แต่รัฐบาลกลับเสียโอกาสในการเก็บภาษีส่วนนั้นเพราะมาตรการแบนที่มองจากมุมไหนก็มีแต่ผลเสีย ทั้งเป็นการกีดกันเสรีภาพของผู้บริโภค และเปิดช่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่จับกุมรีดไถผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า…

Read More
รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น บริจาคหลอดไฟ UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ

รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น บริจาคหลอดไฟ UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ

นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นางสาวอังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบริจาคหลอดไฟ UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อ โดยมี นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมือง นางดวงนภา ฤกษ์ดี คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)…

Read More
‘เอ็มดีอาร์ที’ นำเสนอสุดยอดกลยุทธ์ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมการประชุมประจำปี 2564 ในรูปแบบเสมือนจริง

‘เอ็มดีอาร์ที’ นำเสนอสุดยอดกลยุทธ์ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมการประชุมประจำปี 2564 ในรูปแบบเสมือนจริง

สมาชิกของ Premier Association of Financial Professionals® ทั่วโลกเตรียมร่วมอีเวนต์ครั้งสำคัญเพื่อการสร้างเครือข่าย เรียนรู้ และเติบโตร่วมกันในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย กรุงเทพฯ 01 มิถุนายน 2564 – Million Dollar Round Table (MDRT) สมาคมผู้ปฏิบัติวิชาอาชีพด้านธุรกิจการเงินชั้นนำ เตรียมจัดการประชุมประจำปีรอบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกในรูปแบบเวอร์ชวลอีเวนต์ “2021 Annual Meeting Virtual Event” ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 เพื่อมอบประสบการณ์งานชุมนุมทางธุรกิจแนวใหม่ที่เปี่ยมด้วยสาระความรู้แก่เหล่าผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพชั้นนำในธุรกิจบริการทางการเงินทั่วโลก ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ปฏิบัติงานในประเทศต่าง…

Read More
Loading...