Horoscope

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ฤกษ์ดีประจำวันอาทิตย์เวลา 10:09 - 17:09 น. สีมงคล สีแดง สีขาว สีชมพู เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 10050 เลขมงคล 1 0 5...

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันเสาร์เวลา 12:09 - 16:09 น. สีมงคล สีม่วง สีขาว สีดำ เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 59300 เลขมงคล 5 9 3 เลจเด่น...

ดวงประจำวันวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันศุกร์เวลา 12:09 - 17:09 น. สีมงคล สีขาว สีน้ำเงิน สีดำ เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 84051 เลขมงคล 8 4 0 เลขเด่น...

ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันพฤหัสบดีเวลา 10:09 - 16:09 น. สีมงคล สีขาว สีส้ม สีเขียว เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 01124 เลขมงคล 0 1 2 เลขเด่น...

ดวงประจำวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันพุธเวลา 11:09 - 17:09 น. สีมงคล สีขาว สีเขียว สีส้ม เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 00216 เลขมงคล 0 2 1 เลขเด่น...

ดวงประจำวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันอังคารเวลา 11:09 - 18:09 น. สีมงคล สีขาว สีชมพู สีดำ เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 71004 เลขมงคล 7 1 0 เลขเด่น...

คนไทยเฮวารสารวิชาการนานาชาติพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยไทย

 “วัฒนชีวา” สารสกัดพืชไทย 5 ชนิดเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ กรุงเทพ 19 กุมภาพันธ์ 2567 -  Food Science & Nutrition  ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยครั้งแรกของนักวิทยาศาสตร์ไทย  “ Study on the efficacy of a synergistic supplement offive edible plant extracts on telomere...

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันจันทร์เวลา 10:09 - 14:09 น. สีมงคล สีขาว สีเหลือง สีน้ำเงิน เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 20379 เลขมงคล 2 0 3 เลขเด่น...

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดีประจำวันอาทิตย์เวลา 11:09 - 17:09 น. สีมงคล สีขาว สีแดง สีชมพู เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 09274 เลขมงคล 0 9 2 เลขเด่น...

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ฤกษ์ดี ประจำวันเสาร์เวลา 11:09 - 15:09 น. สีมงคล สีม่วง สีขาว สีเขียว เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 39021 เลขมงคล 3 9 0...