สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ มอบทุนการศึกษา “ฐานเยาวชนคนดี”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานสังสรรค์กตัญญุตาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ.2566 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ทั้งนี้มีสมาชิกอาวุโสของสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในงานยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาโครงการฐานทุนเยาวชนคนดีให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวบุญญาทิพย์ กวดสำโรง และนางสาวจิราวรรณ บุญเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบ พร้อมด้วย อาจารย์ทศวี สุวรรณวัฒน์ ยังได้มอบแหวนทองคำที่ระลึกให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

สำหรับทุนดังกล่าวมี อาจารย์ทศวี สุวรรณวัฒน์ ศิษย์เก่าสวนสุนันทา รุ่น ป.กศ. ปีพ.ศ.2505 เป็นผู้ก่อตั้งและอำนวยการโครงการฐานทุนเยาวชนดนดี ซึ่งเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับการคัดเลือกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2505 เพื่อร้อยรัดเยาวชนให้รักษาคุณธรรม ความดีต่อตนเองสังคมสาธารณะสืบไป

ขอบคุณภาพโดย : ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์