คณบดีว.โลจิสติกส์ฯ “สวนสุนันทา ชวนพบ “สมโภชน์ อาหุนัย” CEO มือทองแห่ง “บมจ. พลังงานบริสุทธิ์”

“ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์” คณบดีว.โลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทา ชวนพบ “สมโภชน์ อาหุนัย” CEO มือทองแห่ง “บมจ. พลังงานบริสุทธิ์” หรือ EA แนวทางลดพลังในระบบขนส่งประเทศไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง TNN2 ทรูวิชชั่น อาคารทิปโก้ ถ.พระราม 6 กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ รักเมืองไทย โดยมี คุณภาณุมาศ สุขอัมพร เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ และเชิญชวนร่วมฟัง แนวทางลดพลังในระบบขนส่งประเทศไทย ที่กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567 สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณสุนิสา ทองใบอ่อน โทร.092-731-5545 หรือ คุณวรฤทัย กุลแพทย์ โทร.083-237-5776

About Author