“สวนสุนันทา” พลิกโฉมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 65 คึกคัก นักศึกษาประทับใจผู้บริหาร-อาจารย์เป็นกันเอง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ Concept “SSRU NEXT FUTURE 2022” รวมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้นับพันคน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้ง 4 วิทยาลัยร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

รูปแบบของกิจกรรมเน้นความสนุนสนาน เป็นกันเอง ผู้บริหารเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมแจกรางวัลให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกตลอดการจัดงาน ซึ่งความแตกต่างของกิจกรรมรูปแบบการปฐมนิเทศเปลี่ยนไปจากเดิม จะเห็นได้ชัดจากการแต่งกายของผู้บริหารและคณาจารย์ใกล้เคียงกับวัยนักศึกษาเพื่อสร้างความเป็นกันเองและความอบอุ่น นับเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการปฐมนิเทศแบบเดิมๆ รวมถึงบรรยากาศการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ดังจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจด้วยแสงและเสียงซาวด์เอฟเฟคสุดอลังการตระการตาที่มีความตื่นเต้นตลอดกิจกรรม
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวนนักศึกษาจำนวนกว่า 3 หมื่นคน และมีศิษย์เก่าอยู่ทั่วทุกของประเทศนับแสนคน สวนสุนันทา ผลิตและสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับชั้นแนวหน้าของประเทศและนานาประเทศ ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศนี้ หรือแม้กระทั่งโลกใบนี้ก็จะมีสวนสุนันทาอยู่ทุกแห่งหน ภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่ว่าบัณฑิตของสวนสุนันทาจะทำอะไรก็จะอยู่ในสายตาของทุกคนบนโลกใบนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนเชื่อมั่นในสวนสุนันทาว่าเราสามารถทำให้นักศึกษาไปในที่ที่ทุกคนไม่เคยไป เราจะบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตของที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ มีคุณภาพและศักยภาพ อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุขและเดินออกจากสวนสุนันทาอย่างภาคภูมิใจด้วยความสง่างาม”

จากการที่ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษาถึงความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมมีความสนุกสนาน ต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ อาจารย์แต่ละคนแสดงบทบาทได้ยิ่งใหญ่มาก แต่ท่านละมีพลังในการแสดงออกเป็นอย่างมาก ประทับใจสุดๆ ทำให้รู้สึกประทับใจในครั้งแรกสำหรับการให้ต้อนรับของมหาวิทยาลัยครั้งนี้