TIPlife

“เพราะชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ” แง่คิด TIPlife มุมมองชีวิตคนรุ่นใหม่ให้มีหลักประกัน

เมื่อกล่าวถึงการซื้อประกันชีวิตหรือการทำประกันชีวิต ก่อนหน้านี้คนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่จำเป็นสำคัญอะไรมากนัก ทำให้มองข้ามความสำคัญของการทำประกันชีวิตกันไป ทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไป ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกคนรวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักกับความไม่แน่นอนของชีวิต ให้ความสนใจกับการทำประกันชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนั้นมีทัศนคติเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายคนเลือกการทำประกันชีวิตตรงตามไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ในหลากหลายรูปแบบ หากเราอยู่ในช่วงวัยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ การทำประกันชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ แต่ถึงกระนั้นการทำประกันชีวิตในช่วงวัยรุ่น วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะดีที่สุดในการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อถึงวันที่เราวางแผนจะซื้อบ้าน มีครอบครัวและมีคนที่รักต้องดูแลหรือแม้แต่การมีอายุมากขึ้น เรื่องปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องมีค่ารักษาพยาบาล...