“เพราะชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ” แง่คิด TIPlife มุมมองชีวิตคนรุ่นใหม่ให้มีหลักประกัน

เมื่อกล่าวถึงการซื้อประกันชีวิตหรือการทำประกันชีวิต ก่อนหน้านี้คนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่จำเป็นสำคัญอะไรมากนัก ทำให้มองข้ามความสำคัญของการทำประกันชีวิตกันไป ทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไป ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกคนรวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักกับความไม่แน่นอนของชีวิต ให้ความสนใจกับการทำประกันชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนั้นมีทัศนคติเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายคนเลือกการทำประกันชีวิตตรงตามไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ในหลากหลายรูปแบบ หากเราอยู่ในช่วงวัยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่

การทำประกันชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ แต่ถึงกระนั้นการทำประกันชีวิตในช่วงวัยรุ่น วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะดีที่สุดในการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อถึงวันที่เราวางแผนจะซื้อบ้าน มีครอบครัวและมีคนที่รักต้องดูแลหรือแม้แต่การมีอายุมากขึ้น เรื่องปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องมีค่ารักษาพยาบาล มีสุขภาพที่ต้องเอาใจใส่ การทำประกันชีวิตก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยชีวิตเราและคนที่เรารักได้ เช่น การทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ในระยะยาวเพื่อการมีเงินเก็บที่มั่นคงในวัยที่อายุมากขึ้นหรือไม่ได้ทำงานอีกแล้ว หลายคนทำประกันชีวิตเพื่อสุขภาพเพื่อการดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเองและคนในครอบครัวที่ตนรัก อย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะค่ารักษาปรับตัวสูงขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่มีความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ล่าสุด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ทิพยประกันชีวิต” หรือ TIPlife จึงมีแนวคิดก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกทำประกันชีวิตโดยความสมัครใจตามปัจจัยเหตุผลและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ผ่านเรื่องราวของหนังสั้นที่เปิดเวทีให้น้องๆ เยาวชน นักศึกษาได้ผลิตภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวดเพื่อเปิดมุมมองการทำประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่หรือเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงความรู้ในการเลือกซื้อประกันชีวิตมากขึ้น ใน โครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023 ภายใต้แนวคิด TIPLIFE LIFE PARTNER LIFE BETTER “เพราะเชื่อว่าชีวิตที่ดีย่อมต้องมีหุ้นส่วนที่ดีเสมอ” ให้กับเยาวชนนักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดหนังสั้น 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล่าว่า “ TIPlife  ทิพยประกันชีวิตก็คือหุ้นส่วนชีวิตของผมเหมือนที่ทุกคนมีหุ้นส่วนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย หุ้นส่วนในทางธุรกิจ เราทุกคนคือหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันซึ่งผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ เชื่อแบบนี้เพราะจะทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกันว่าเราทุกคนต้องมีหุ้นส่วนที่ดีจึงจะทำให้เราทำอะไรได้สำเร็จ ไม่มีใครทำอะไรสำเร็จได้โดยลำพัง ฝีพายเพียงคนเดียวก็ไม่อาจนำพานาวาไปสู่เส้นชัยได้ฉันใด ความสำเร็จในชีวิตคนเราก็จำเป็นต้องมีคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจกำลังทรัพย์อยู่เบื้องหลัง TIPlife ทิพยประกันชีวิตเรามีความมุ่งมั่นไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเอาใจใส่ต่อความต้องการของคนคนรุ่นใหม่และไม่ทอดทิ้งคนรุ่นเก่า แต่คนรุ่นใหม่คืออนาคตและความหวังที่เราอยากเห็นพวกเขามีความสุขในชีวิต มีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงจากการวางแผนชีวิตในอนาคตได้อย่างเท่าทันยุคสมัย  TIPlife จะสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการทำประกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการวางแผนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย เพราะประกันชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม TIPlife จึงขอเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน ดั่งสโลแกนของทิพยประกันชีวิตที่ว่า ทิพยประกันชีวิต พลังเคียงข้างคุณ อนาคตคุณกำหนดได้  เราพร้อมช่วยคุณวางแผน ที่จะทำให้คุณไปถึงวันที่อนาคตเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการ ช่วยตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยประกันชีวิตออนไลน์เพื่อไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ทยิ่งขึ้นด้วย หรือ ประกันชีวิตบำนาญ TIPlife Smart Pension 9  ซึ่งจะเป็นการเกษียณให้สำราญ กับ 5 Trick ง่าย ๆ ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างสมาร์ท TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตบำนาญ เหมาะสำหรับคนที่วางแผนชีวิตในระยะยาว ชำระเบี้ยระยะสั้น มีเงินใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญสูงถึงปีละ 15%* แถมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท นี่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการเลือกซื้อประกันชีวิตที่ผมอยากให้คนรุ่นใหม่ได้ลองวางแผนหรือคิดถึงชีวิตหลังการไม่มีงานทำว่าเราจะยังมีรายได้ใช้กินใช้อยู่ได้อย่างมั่นคงได้อย่างไร ตอนนี้เรายังแข็งแรง มีงาน มีเงิน อยู่ในวัยแห่งการเก็บออมก็ควรเร่งเก็บออมเอาไว้เพราะถ้าเราเชื่อว่าทำได้ ต่อให้เจออุปสรรคมากมายแค่ไหน เราจะมีพลังความเชื่อนี้ เป็นแรงผลักดัน ให้เราก้าวต่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในที่สุดกับทุกอย่างที่เราคิดจะทำ ผมจึงไม่อยากให้มองข้ามเรื่องการทำประกัน อยากให้ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เคยเข้าใจว่าทำประกันชีวิตไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะอย่างการทำประกันภัยให้กับรถยนต์เรายังต้องทำและทำได้แต่ทำไมกับชีวิตของตัวเราเองหรือชีวิตของคนที่เรารัก เรากลับไม่คิดอยากทำ”

 แจ๊ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ (แจ็คแฟนฉัน) นักแสดงวัยรุ่นเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่นอกจากจะแนะนำนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดว่า “ชีวิตคนเราคือเรื่องจริงที่มีเราเป็นนักแสดง บทละครก็คือเรื่องจริงในชีวิตของแต่ละคน สุขทุกข์ก็มีคละเคล้ากันไป หนังสั้นที่น้องๆ เยาวชนผลิตเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตเราทุกคนไม่มีอะไรที่สุขทั้งหมดหรือทุกข์ทั้งหมด เรื่องดีเรื่องร้ายอาจมาในเวลาเดียวกันหรือความสุขอาจจะอยู่กับเราเพียงไม่นานแต่ความทุกข์กับอยู่นานจนยากจะลืม ผมอยากให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนความจริงและเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ทั้งดีและร้ายให้ได้อย่างมีสติและรู้เท่าทัน มีหลักประกันเพื่อตนเองและคนที่เรารักเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อประกันชีวิตในรูปแบบไหนหรือการลงทุนต่างๆ เพราะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตัวเราและครอบครัว เพราะอย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจได้ว่าชีวิตมีหลักประกันเช่นกรณีว่าหากมีเงินเหลือจะ ออมเงิน  ซึ่งการออมเงินมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเก็บเอง ฝากธนาคาร หรือออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต โดยจะเลือกออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต เพราะเงินต้นไม่หาย ได้รับเงินคืนส่วนหนึ่งระหว่างสัญญาได้ความคุ้มครองชีวิตใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

การใช้ชีวิตของคนเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ เร่งรัด แต่หากเราใช้ชีวิตด้วยหลัก ABC คือ Adventurous ชอบผจญภัย / Brave กล้า / Creative คิดอย่างสร้างสรรค์ ชีวิตเราจะมีแรงบันดาลใจ ในการค้นหาความสุขของการเลือกใช้ชีวิตเช่นเดียวกับภาพยนตร์ดังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty ชีวิตพิศวงของวอลเตอร์ มิตตี้ เรื่องราวของชายหนุ่มธรรมดาที่มีความใฝ่ฝันอยากจะผจญภัยแบบไม่ธรรมดา ด้วยเงื่อนไขชีวิตที่ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตทำงานไปวันๆ  จนทำให้บางคนลืมความฝันสำคัญบางอย่างไป บางคนยังหวังอยู่บ้าง บางคนอาจยังจำมันได้ดีและรอโอกาสนั้นมาถึง แม้ในชีวิตจริงเขาจะทำงานไปวันๆ  แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ให้เขาต้องออกเดินทางตามหาฟิล์มงานที่หายไปและได้พบเจอกับความสวยงามมากมายบนโลกใบนี้ วอลเตอร์ มิตตี้ ตัวแทนของคนที่มีความฝันแต่ยังไม่กล้าเริ่มสักที บนเส้นทางชีวิตเราทุกคน ยังมีเรื่องที่ต้องผจญภัยมีอุปสรรคน้อยใหญ่มากมายให้ฝ่าฟันต่อสู้ TIPlife ทิพยประกันชีวิตก็ยังอยากเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตมีหลักประกันที่มั่นคงและออกไปไขว่คว้าโอกาสค้นหาความสุขและความใฝ่ฝันให้เป็นจริง ไม่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเช่นใด

About Author