อาจารย์มงคล

ดวงประจำวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันพุธเวลา 11:09 - 15:09 น. สีมงคล สีขาว สีเขียว สีเทา เลขไพ่ที่ได้ทัังหมด 37209 เลขมงคล 3 7 2 เลขเด่น...

ดวงประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันอังคารเวลา 11:09 - 16:09 น. สีมงคล สีขาว สีชมพู สีแดง เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 09035 เลขมงคล 0 9 3 เลขเด่น...

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันจันทร์เวลา 09:09 - 17:09 น. สีมงคล สีขาว สีเหลือง สีแดง เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 85410 เลขมงคล 8 5 4 เลขเด่น...

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันเสาร์เวลา 11:09 - 17:09 น. สีมงคล สีม่วง สีขาว สีเขียว เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 67483 เลขมงคล 6 7 4 เลขเด่น...

ดวงประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันศุกร์เวลา 07:09 - 19:09 น. สีมงคล สีขาว สีน้ำเงิน สีเขียว เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 70291 เลขมงคล 7 0 2 เลขเด่น...

ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันพฤหัสบดีเวลา 11:09 - 14:09 น. สีมงคล สีส้ม สีขาว สีชมพู เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 00713 เลขมงคล 0 7 1 เลขเด่น...

ดวงประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันพุธเวลา 12:09 - 16:09 น. สีมงคล สีขาว สีเขียว สีเทา เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 02081 เลขมงคล 0 2 8 เลขเด่น...

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันจันทร์เวลา 09:09 - 17:09 น. สีมงคล สีขาว สีเหลือง สีน้ำตาล เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 96745 เลขมงคล 9 6 7 เลขเด่น...

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันอาทิตย์เวลา 09:09 - 17:09 น. สีมงคล สีแดง สีขาว สีชมพู เลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด 80100 เลขมงคล...

ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ฤกษ์ดีประจำวันพฤหัสบดีเวลา 11:09 - 15:09 น. สีมงคล สีขาว สีส้ม สีเขียว เลขที่ได้ทั้งหมด 11992 เลขมงคล 1 9 2 เลขเด่น...