“Cabling Contest ปีที่ 11” อินเตอร์ลิ้งค์ฯจัดแข่งขันปั้นเยาวชนสุดยอดทักษะด้านสายสัญญาณ ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ

เผยโฉมแชมป์ปีที่ 11 อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ผู้นำอันดับ 1 ด้านสายสัญญาณของประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐ และภาคเอกชน จัดการแข่งขันปั้นคนเก่งบนเวที “Cabling Contest ปีที่ 11” เฟ้นหาผู้มีทักษะสุดยอดด้านสายสัญญาณรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานฯ หวังพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จ และมอบโอกาสคืนสู่สังคมไทยในยุคดิจิทัล (Digital) ให้เยาวชนเติบโตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้าค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ผลิตภัณฑ์ LINK จากสหรัฐอเมริกา พร้อมกับเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายตู้ RACK ผลิตภัณฑ์ 19″ GERMANY EXPORT RACKจัดการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ “Cabling Contest ปีที่ 11” โดยมีกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมสนับสนุนการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท 

จากความมุ่งมั่น ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยต่อยอดสู่การสร้างเวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เฟ้นหาเยาวชน ผู้ที่มีทักษะชั้นเลิศด้านสายสัญญาณ จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาชีวศึกษาและเยาวชนไทยในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวะศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาฝีมือ สร้างเสริมทักษะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ หนุนนำประสบการณ์จริงไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต 

โดยการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ “Cabling Contest ปีที่ 11″ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่11 ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก ค้นหาตัวแทนประจำภูมิภาคจากทั่วประเทศไทย และกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันทั่วประเทศไทยรวมกว่า 2,000 คน มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาทจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คุณถาวร อาจแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จ่าสิบเอก ดร. สมพร ชูทอง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง และคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบถ้วยเกียรติยศ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ 

  • นายอดิลักษณ์คีรีฉัตรทันฑ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

  • นายชินพัฒน์ศรีนวลใยวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

  • นางสาวขวัญชนกใจอุ่นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษานครนายก และประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

1.นางสาวศรุตาจิตจักรวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

2.นายเอกพลโอราวัฒวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

3.นายชัชชัยจันทร์ประสาทวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

นับเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเยาวชน พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ก้าวทันยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเราได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของระบบโครงข่าย และต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ตรง ทั้งด้านพัฒนาผู้ที่มีฝีมือความสามารถเฉพาะด้านและต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้พัฒนาศักยภาพร่วมกัน ทั้งด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ อีกทั้งต้องการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดอาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชนได้ นำสู่การเติบโตในอนาคตได้ทัดเทียมกับนานาชาติสู่มาตรฐานสากล ที่ทุกองค์กร และทุกสถาบันไม่ควรมองข้าม ดังนั้น การแข่งขันทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนที่มีฝีมือโดดเด่น สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปต่อยอดใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและสามารถต่อยอดอาชีพไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนคุณสมบัติกล่าวเสริมตอนท้าย

การแข่งขัน สุดยอดทักษะสายสัญญาณ Cabling Contest ปีที่ 12” ประจำปี 2567 สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.cablingandnetworkingcontest.com โดยได้มีวัน – เวลา และตารางการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

About Author