ประวัติความเป็นมา “วันแรงงานแห่งชาติ” และใครบ้างที่ต้องหยุด

วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ  ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day)  เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดันและช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่มาวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย เมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานของไทยก็มีปัญหามากขึ้นเช่นกัน ทำให้พบปัญหาแรงงานที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน และเพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งต่อมาในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย นับแต่นั้นเป็นต้นมา

วันแรงงานแห่งชาติใครหยุดบ้าง?

วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกคนในประเทศ หลายคนอาจใช้วันหยุดทำธุรกรรมอื่นๆ ให้เสร็จสิ้น เช็กก่อน! นอกจาก เอกชน-ธนาคาร ที่ต้องหยุดให้พนักงานแล้ว ยังมีที่ไหนอีกบ้างที่ไม่เปิดทำการในวันที่ 1 พ.ค.

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. ไม่นับเป็นวันหยุดราชการ เพราะไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตาม พ.ร.ก.วันหยุดราชการ และ “ข้าราชการ” ไม่ได้ถูกนับเป็น “แรงงาน” ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์

แต่วันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดเอกชนและธนาคาร

กระทรวงแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติ แต่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานได้ เนื่องจากมีลักษณะงานที่จำเป็นหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดอาจจะเสียหายแก่งาน เช่น งานในกิจการโรงแรม ร้านขายอาหาร สถานพยาบาล งานในที่ทุรกันดาร งานขนส่ง เป็นต้น ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะให้หยุดชดเชยวันอื่นแทนหรือจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้าง

กรณีที่ตกลงกันว่าจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ สำหรับกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันแรงงานแห่งชาติ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามชั่วโมงที่ทำ

หากนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

“วันแรงงาน” เบิกถอนเงินที่ธนาคารได้ไหม ?

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุวันหยุดในเดือน พ.ค. ไว้ว่า 

  • วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 เป็นวันชดเชยวันฉัตรมงคล 
  • วันพุธที่ 22 พ.ค.2566 เป็นวันวิสาขบูชา

บริการส่งของ ส่งพัสดุได้ไหม ? 

ไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมให้บริการประชาชนในวันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน 1 พ.ค. 67 หวยออกไหม ?

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศเลื่อนออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 แทน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaipbs.or.th/

About Author