ลูกจ้างรวมตัวเข้าร้อง “บ๊อบ-ณัฐธีร์” ขอเปิดโต๊ะเคลียร์บริษัททัวร์ “ตู้ห่าว” เบี้ยวค่าแรง

ตกเป็นประเด็นพิพาททางสังคม เมื่อบริษัททัวร์ชื่อ ตู้ห่าว ถูกลูกจ้างร้องเรียนเรียกความเป็นธรรม หลังโดนเบี้ยวค่าแรง จัดโปรแกรมทัวร์ 6 วัน 5 คืน ทำรายได้หลักพันล้าน ซ้ำยังพบว่าไม่ได้เงินเดือนตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 และไม่ได้หักประกันสังคม ด้านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะ ให้ลูกจ้างใช้สิทธิ์ร้องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คลายประเด็นและข้อสงสัยในโต๊ะข่าวรายการ “เจาะข่าวเด็ด สเปเชียล” (The Day News Update Special) โดยผู้ประกาศข่าว “บ๊อบ-ณัฐธีร์  โกศลพิศิษฐ์” เชิญสองตัวแทนพนักงานบริษัททัวร์ของ ตู้ห่าว ทั้งสองคนมาพูดคุยในรายการ พร้อมต่อสายพูดคุยกับ คุณกาญจนา  พูลแก้ว  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประเด็นการรับคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ให้ลูกจ้างได้รับเงินจากนายจ้างตามกฎหมาย

บ๊อบ ณัฐธีร์ : ไปสมัครตอนปีไหน?                                                                                                            
คุณอารี : พร้อมกันเลยครับ เดือนมกราคม ปี 2560                                                                                    

บ๊อบ ณัฐธีร์ : มีวันไหนไม่ได้วิ่งงานมั้ย?                                                                                        
คุณอารี : ก็มีช่วงโลซีซั่น เดือนนึงก็จะวิ่งประมาณ 4 เที่ยว เที่ยวหนึ่งก็ 5 คืน 6 วัน  ทำงาน 24 วัน  แต่ถ้าไฮซีซั่นก็วิ่งทุกวัน รับเข้าส่งออกสลับกัน                                                                                                                                       

บ๊อบ ณัฐธีร์ : ก็ความเดือดร้อนที่ทั้ง 2 ท่านเจอคือยังไง?                                                                  
คุณแพน : ตั้งแต่โควิดรอบแรก                                                                                                                      
คุณอารี : ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ยังได้วิ่งงานอยู่ แต่งานน้อยลง กระทบรายได้ เขาก็จ่ายเงินปกติ แต่น้อยลง จาก 4 เหลือ 3   จาก 3 เหลือ 2  จนกระทั่งโควิดระลอกแรกของไทยก็ไม่เหลือเลย ไม่มีทัวร์มา แล้วบริษัทประกาศว่าจะปิดกิจการชั่วคราว 3 เดือนแรก แล้วก็มาบอกว่าจะจ่ายให้ 50%  จนกว่าบริษัทจะเปิดทำการ พนักงานก็รับได้ ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้รับ4,500                                                                                                                                                คุณแพน: แล้วจากนั้นเงินไม่เข้าบัญชี ตั้งแต่เดือน เม.ย.ปี 63 ถึงปัจจุบัน                                                                  
คุณอารี : 3-4 เดือนแรกก็ยังไม่มีใครเรียกร้อง เข้าใจว่าเดี๋ยวบริษัทก็ต้องกลับมาเปิด มีความอุ่นใจว่าอีกไม่นานบริษัทจะกลับมาเปิด บริษัทเขาก็สื่อสารกับพนักงาน ว่าบริษัทจะกลับมาเปิด  แต่ไม่มีใครถามเรื่องเงินเดือนนะ เพราะว่ามีเงินเก็บพอใช้จ่าย ยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่  ตอนนั้นพนักงงานมี 400 กว่าคน ผมก็มีถามฝ่ายบุคคล เขาก็บอกว่าเป็นนโยบายยังไม่จ่ายตอนนี้ ไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่าย

บ๊อบ ณัฐธีร์ : ขอสอบทราบท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าบริษัทไม่ได้จ่ายเงินตั้งแต่เดือนเม.ย. ไม่รู้ว่าทั้ง 2 ท่านยังมีสถานะเป็นพนักงานบริษัทอยู่หรือไม่?                                                              คุณกาญจนา : โดยปกติหากยังไม่มีการบอกว่าเลิกจ้าง คือลูกจ้างพร้อมที่จะทำงาน  แต่ในขณะที่นายจ้างไม่ได้มอบหมายงานให้ทำและไม่ได้บอกว่าเลิกจ้าง  เพราะฉะนั้นก็ยังมีสถานะที่เป็นลูกจ้างอยู่                                                         

บ๊อบ ณัฐธีร์ : แต่ไปตรวจสอบกับประกันสังคม  บริษัทไม่ได้จ่ายประกันสังคมให้กับพนักงาน ประเด็นนี้ยังไงครับ?                                                                                                                                    
คุณกาญจนา : ประเด็นประกันสังคมเป็นเรื่องของการได้สิทธิประโยชน์ ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง แต่เรื่องความสัมพันธ์การจ้างงาน เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541  ถ้ามีการตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานและจ่ายค่าจ้างให้ก็ถือว่าบริษัทเป็นผู้ว่าจ้างและเป็นนายจ้าง ไม่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม  แต่ประกันสังคมถ้ามีการหักไปแล้ว และไม่ส่งต่อก็ต้องไปว่ากันเรื่องกฎหมายประกันสังคม ในส่วนที่ลูกจ้างจ่ายไปแล้วก็อาจจะต้องมาร้องทั้ง 2 หน่วยงาน  คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และในส่วนของสำนักงานประกันสังคม ต้องถามว่าบริษัทมีสลิปการจ่ายประกันสังคมมั้ย            

บ๊อบ ณัฐธีร์ : ไม่มีครับ เป็นเพียงเงินเดือนที่โอนเข้าบัญชีแบบไม่เต็ม ทั้งสองท่านมีบัตรประกันสังคมมั้ย?          
คุณแพน: มีครับ                                                                                                                                               
คุณอารี: ไม่มีครับ ตอนนั้นขอแค่มีงานทำ                                                                                                         

บ๊อบ ณัฐธีร์ : แบบนี้เขาสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้าง?                                                              
คุณกาญจนา : ลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 ไม่มีจดหมายเลิกจ้าง  แต่พฤติกรรมก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างได้ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจ้างมาร้องต้องใช้สิทธิในส่วนของกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือใช้สิทธิ์ไปที่ศาล  ถ้าลูกจ้างทราบว่ามีหลายกลุ่ม  มีบางส่วนไปที่ศาลแล้ว  ต้องใช้สิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ถ้าใช้สิทธิ์ทางศาลแล้ว  ศาลมีคำพิพากษาอย่างไร จะมาใช้สิทธิ์ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นส่วนที่เขาจะได้ก็คือถ้าเป็นพฤติการณ์การเลิกจ้างจะได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เงินชดเชย ค่าจ้างวันหยุดพิเศษสะสมในปีที่มีการถูกเลิกจ้างหรือเงินสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงเงินประกันที่มีการเก็บไปก็ต้องคืน ซึ่งทั้งหมดมีกฎหมายระบุไว้ โดยมีโทษระบุไว้ด้วย            

บ๊อบ ณัฐธีร์ : ประกันสังคมก็มีโทษสำหรับกรณีที่บริษัทไม่หักประกันสังคมพนักงาน                                     
คุณกาญจนา : โทษโดยหลักกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดูจากหนังสือบริคนสนธิ และดูจากหนังสือที่ลงในระบบ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนาม และในส่วนของนิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบ

ติดตามรายการ “เจาะข่าวเด็ด สเปเชียล” (The Day News Update Special) โดยผู้ประกาศ “บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศษฐ์” เจาะลึกกันแบบสด ๆ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง MONO29 หรือที่แอปพลิเคชัน MONO29 สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ 

About Author