LifeIsExhibition

เดอะ ปาร์ค ชวนร่วมหาความฝันของชีวิต ผ่านผลงานศิลปะ ในงาน “Life is…” Art Exhibition 2–30 ก.ย.นี้  

หรือที่จริงแล้ว เราแค่ตามหาฝันตัวเองยังไม่เจอ! เดอะ ปาร์ค ชวนทุกคนร่วมหาความฝันของชีวิต ผ่านผลงานศิลปะ ในงาน “Life is…” Art Exhibition 2 – 30 กันยายนนี้   เดอะ ปาร์ค (The PARQ) เชิญชวนทุกคนมาฮีลใจด้วยงานศิลปะ ในงานนิทรรศการศิลปะ “Life is…” Art Exhibition พบกับศิลปินชื่อดัง อาทิ Teayii(เตยยี่) ประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินผู้อยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกและเคารพทุกอารมณ์ของผู้คน และมีความเชื่อว่าภาษาไทยสามารถกลายเป็นผลงานศิลปะที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้คนได้...