สุขภาพดี

กินเจแล้วได้อะไร ช่วงเทศกาลกินเจ ห้ามกินอะไรบ้าง กินอะไรได้บ้าง

เทศกาลกินเจ 2566 ตรงกับวันที่ 15 - 23 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน ซึ่งบางคนอาจจะล้างท้อง ตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่ 14 ตุลาคม รวมเป็น 10 วันก็ได้

“หนู เปรมพร” เผยเคล็ดลับสูตรสำเร็จชีวิตดี สุขภาพดีเกินร้อยพร้อมชวนวางแผนชีวิตที่งาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2023

คุณหนู เปรมพร สายแสงจันทร์ ผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยเคล็ดลับสูตรสำเร็จชีวิตดี สุขภาพดีเกินร้อย ว่าที่ผ่านมาวางแผนชีวิตอย่างมีสติ รู้เหตุรู้ผลและดำเนินชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย เน้นการอยู่แบบธรรมชาติ เช่น การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และเลือกทำกิจกรรมทางกายควบคู่กับการใช้ชีวิต อาทิ การเดินให้มากขึ้น...