สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง ด้วยวัคซีนสุขภาพดี สำหรับผู้ใหญ่

ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ แม้จะเคยรับวัคซีนแล้ว แต่ร่างกายของคนเรานั้นเสื่อมถอยลงได้ตามกาลเวลา ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงด้วย ส่งผลให้ร่างกายเกิดการติดเชื้อและป่วยได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคติดต่อที่ร้ายแรง ด้วยวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรคไวรัสตับอักเสบ โรคอีสุกอีใส เป็นต้น เพื่อเสริมเกราะให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น สามารถต่อสู้กับเชื้อโรค หรือเมื่อเกิดโรคแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันให้อาการไม่รุนแรง

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทร. 081-234-1363 / 02-223-1351 ต่อ 3473, 3474

About Author