คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าวิศวะ ม.เกษตร มอบเงิน จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมฯ นายอำนวย เนตยสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์ นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ และกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี...