คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตร ส่งนักศึกษาไป ประเทศเยอรมัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ก้าวไกลเฟ้นหานักศึกษาที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ทางคณะได้เปิด หลักสูตรวิศวกรรมการบิน สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยจับมือกับสถาบัน AERO-Bildung ส่งนักศึกษาที่เรียนอยู่ปี 3 ต่อปี 4 ไปเรียนในประเทศเยอรมันตามแผนและการรับรองหลักสูตรภาคปกติ 

ผศ.ดร. ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ทางคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง AERO-Bildung จัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการฝึกจากสถานที่จริงพร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรออกโดย AERO-Bildung รับรองโดย EASA องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 หัวข้อคือ 1.สามารถส่งนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นช่วงหยุดภาคฤดูร้อน และ 2.เพื่อเรียนเป็นหลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยจะสามารถทำให้สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปีจากที่เป็นหลักสูตร 4 ปี เนื่องจากเป็นการเรียนแบบเต็มเวลา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและต้องการที่จะมีความรู้ด้านวิศวกรการบินสามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบิน สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เลย ทั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีมาก ๆ ของน้องนักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังสนใจหลักสูตรวิศวกรรมการบินด้านการซ่อมอากาศยานอยู่ ณ ตอนนี้ โดยสิ่งที่ได้รับนั้นนอกจากจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จากทางมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะได้ใบรับรองจากสถาบัน AERO-bildung ซึ่งรับรองโดย EASA  ที่มีมาตรฐานการบินจากฝั่งยุโรปอีกด้วย ไม่แค่นั้นการที่นักเรียนได้ไปฝึกยังสถานที่จริงซึ่งเป็นสถานที่ทางฝั่งยุโรปเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้โดยทั่วไป จึงเป็นโอกาสอันดีของน้องนักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังสนใจหลักสูตรวิศวกรรมการบินด้านการซ่อมอากาศยานอยู่เข้ามาหาความรู้และช่วยกันพัฒนาความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาองค์กรและประเทศในอนาคตอีกด้วย  

เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษารุ่นแรก ณฤพล นภาสกุลคู นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรมการบิน สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พร้อมรับเกียรติบัตรเรียนหลักสูตร “Material and Hardware B1 module 6 EASA Part66” รุ่นที่ 1 การฝึกซ่อมบำรุงอากาศยานจาก มร.ลอเรนซ์ เซบาสเตียน หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม AERO-Bildung ซึ่งเกียรติบัตรรับรองโดย EASA องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี มาแล้ว  

ณฤพล นภาสกุลคู กล่าวว่า การเดินทางไปเรียนที่ประเทศเยอรมันในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ดีมากซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ ทำให้เราพัฒนาทักษะการเรียนการสอนที่ใช้กันทั่วโลกและใช้อุปกรณ์จากศูนย์ฝึกที่มีคุณภาพ มีเครื่องบินและเครื่องยนต์รุ่นต่าง ๆ ได้รู้จักเพื่อนร่วมทีมจากหลากหลายประเทศเช่น ชาวเยอรมัน สเปน อิตาลี ที่เข้ามาเรียนในสถาบัน AERO-bildung อีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Website : https://eng.au.edu/ 

About Author