สมาคมนิสิตเก่าวิศวะ ม.เกษตร มอบเงิน จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมฯ นายอำนวย เนตยสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์ นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ และกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. เพื่อมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากการนำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม Dongtan Engineer Forum 2023 ครั้งที่ 3 ในวาระครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์