25 มีนาคม “วันมหาลักษมีชยันตี” วันคล้ายวันประสูติพระแม่ลักษมี

วันลักษมีชยันตี คือ วันคล้ายวันประสูติของแม่พระลักษมี ถือกำเนิดจากฟองน้ำ ในการกวนเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) และเป็นวันคล้าย การเฉลิมฉลอง รำลึกนึกถึงเหตุการณ์ กัลยาณัม หรือ การมงคลสมรส ระหว่าง พระแม่ลักษมี และองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุ

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความรัก นิยมขอพร ในเรื่องของโชคลาภ ทรัพย์สิน ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย หมดหนี้หมดสิน

พระแม่ลักษมี พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งความงดงาม ความเชื่อทางพราหมณ์ พุทธ และฮินดู ต่างศรัทธาพระแม่ลักษมีว่าเป็นสัญลักษณ์ แห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง และพระองค์ทรงผู้มีใจเมตตาปรานี ชายาแห่งพระวิษณุผู้ดูแลรักษาโลก

ของไหว้ถวายบูชาพระแม่ลักษมี

 • ดอกบัวสีชมพู (1/2/8/108 ดอก)
 • น้ำเปล่า
 • น้ำนม/น้ำผึ้ง/น้ำผลไม้
 • ผลไม้ 5 อย่าง
 • กำยานหอม/เทียนหอม

*และห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ และขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาด*

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3, 5, 7, 9 จบ *ตามสะดวก)

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

 • โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)
 • โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)
 • โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์
 • โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์
 • โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์
 • โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะโม นะมะห์

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ

ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย

ไชยะ มาตา มหาลักษมี

สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (1 จบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

พระนารายณ์ทรงอนันตนาคราช

พระนารายณ์ทรงอนันตนาคราช มีอีกชื่อหนึ่งว่า “หริ” แปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุด พระองค์จะประทานความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรค ช่วยแก้ไขปัญหา ประทานอำนาจบารมี และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย

คาถาบูชาพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ

โอม ศรี มัณ นารายะณายะ นะมะห์ (3 จบ)

โอม นะโม ภะคะวะเต วาสุเทวายะ (3 จบ)

โอม วิษณุเว นะมะห์ (3 จบ)

โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม

วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม

ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม

วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัมฯ (1 จบ)

โอม สะศางขะจักกะรัม สะกิริตะ กุณทะลัม

สะปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหษะณัม

สะหาระวักษะสถะละ เกาสะตุภะ ศะริยัม

นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัมฯ (1 จบ)

โอม นารายะนายะ วิทมะเห

วาสุเทวายะ ธีมะหิ

ตันโน วิษณุ ประโจทะยาต (1 จบ)

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ พระองค์ทรงเปรียบประดุจดั่งเทพเจ้าแห่งความเมตตา ผู้ปกปักรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองผู้บูชา ผู้ที่บูชาอย่างสม่ำเสมอ จะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิต ร่มเย็นเป็นสุข มีอำนาจวาสนา การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนเคารพรัก และให้ความเมตตา สำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคาถาบูชาครุฑยังสามารถลบล้างอาถรรพณ์ ปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ภูตผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามารุกราน

คาถาบูชาพระนารายณ์ (พระวิษณุ)

นะโม (3 จบ)

โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

หรือภาวนาคาถาบูชาพระนารายณ์บทย่อ ดังนี้

คาถาบูชาพระนารายณ์ (แบบย่อ)

โอม นะโม นารายะ ณา ยะนะมะ ฮา (3 จบ)

คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ (พระนารายณ์ทรงสุบรรณ)

นะโม (3 จบ)

เอกะจักขุ นาฬิเกฬา สุริยะประภา

ราหูคาหา สัตตะรัตนสัมปันโณ มณีโชติ

ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชคาะตะ

สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา

คาถาพระนารายณ์เปิดโลก

โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ

นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ

วิโสธายิ อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพญาครุฑ สวดเสริมบารมีและความรุ่งเรือง

นะโม (3 จบ)

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ

โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย

นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ

นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา

อิติปิโสภะคะวา พระพุทธเจ้าสั่งมา

พญาครุฑล้างอาถรรพณ์

อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง

พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด

พุทธังแคล้วคลาด

ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด

องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท นะปัจจะโยโหนตุ

โอม ศานติ ศานติ ศานติ

Cr_ข้อมูล ล้านลาดู ขนมบูชาองค์พระพิฆเนศ

About Author