การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ เร่งกระชับความสัมพันธ์คาซัคสถาน

เพื่อเปิดตลาดการค้าการลงทุนและเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และนางสาวปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. ร่วมกับ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Friends of Thailand Networking Day และงาน Amazing Thailand: A Glimpse of the Land of Smiles เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพของคาซัคสถาน ซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวน้องใหม่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศ CIS รองจากสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถาน

พร้อมร่วมหารือกับ Mr. Adel Dauletbek, Vice president Marketing& Sales ,Air Astana สายการบินแห่งชาติคาซัคสถาน ในประเด็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (Ease of travelling) ทั้งการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และการขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราต่อไปอีก 6 เดือน จนถึงเดือนสิงหาคม 2567

About Author