แจ้งขยายเวลาสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ” ถึง 3 มีนาคม 2567

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวไทย ที่ได้ร่วมกันสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ” ได้เห็นความศรัทธาของคนมากมาย ที่มารวมตัวเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

ไม่เพียงเท่านั้น นิทรรศการนี้ ยังได้มีจัดขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ ของไทย สำหรับคนที่อยากมากรุงเทพฯ แต่เดินทางไม่สะดวก ก็สามารถไปสักการะได้ตามสถานที่อื่น ๆ ดังนี้

*ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10-13 มี.ค.
ณ วัดมหาวนาราม

*ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5-8 มี.ค. 67
ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

*และภาคใต้ จังหวัดกระบี่
วันที่ 15-18 มี.ค. 67
ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล

โดยทาง กระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลาสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ” ณ บริเวณมณฑป มณฑลพิธี ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 – 3 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 21.00 น.

เนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายพื้นที่ เพื่อสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ” ณ บริเวณมณฑป มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

About Author