TCELS นำเสนอ เทคโนโลยีโปรตอน ลดความเหลื่อมล้ำ ต้อนรับ รองนายกอนุทิน

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ออกบูธนิทรรศการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติ และ Proton Therapy เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษามะเร็งขั้นสูง ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ และนวัตกรรม Medical Innovation for Thai Elderly ที่ช่วยสนับสนุนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงวัย โดยนายอนุทินและคณะผู้บริหารได้รับฟังและซักถามถึงการดำเนินงานด้วยความสนใจ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา (อว.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

About Author