TCELS

TCELS หนุน SME ไทยส่งออก 45 ประเทศสมาชิก OECD ชูจุดเด่นเข้าถึงแล็บง่าย ได้เงินคืนผ่านระบบ BDS

TCELS ผนึกกำลัง สสว.หนุนศักยภาพ SME ไทยสู่ระดับสากล ด้วยระบบ BDS รับบทพี่เลี้ยงแบบ One Stop Service ตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ เคมีเกษตรและเคมีอุตสาหกรรม ผ่านห้องแล็บเครือข่าย TOPT ภายใต้มาตรฐานการรับรองของ OECD...

TCELS นำเสนอ เทคโนโลยีโปรตอน ลดความเหลื่อมล้ำ ต้อนรับ รองนายกอนุทิน

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ออกบูธนิทรรศการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติ และ Proton Therapy เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษามะเร็งขั้นสูง ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ...