ชุมชนวัดคฤหบดี พระอารามหลวง “Siamrath X Community” EP.1

Siamrath X Community EP.1 ขอพาเพื่อน ๆ พบกับชุมชน วัดคฤหบดี พระอารามหลวง ชุมชนเก่าย่าน พระรามแปด และวัดคฤหบดี กับศิลปะการสร้างในสมัยรัชกาลที่สาม และวัดเก่าแก่ วัดสวนสวรรค์ กับโบสถ์มหาอุต ที่เชื่อกันว่า ก่อนออกรบหารต้องเข้ามาทำพิธีต่าง ๆ ที่นี้ และบ้านธูปเทียนแพ ภายในชุมชน จะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหน ไปชมพร้อมกันเลย

About Author