ชุมชนจรัญฯ 72 เรื่องราว ความเชื่อ “แม่ชีบุญเรือน” ไปไหนก็ได้ “Siamrath X Community”

SIamrath X Community กับการพาเพื่อน ๆ ไปพบกับความหลากหลายของชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องราวการดำเนินชีวิต เรื่องความเชื่อ และสถานที่เก่าแก่ ร่วมไปถึงเรื่องราวการช่วยเหลือกันภายในชุมชน

วันนี้เราขอพาเพื่อน ๆ มาพบกับ ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 72 อาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ กับความเรียบง่ายของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ “แม่ชีบุญเรือน”

About Author