ททท. จัดกิจกรรม นำเสนอศักยภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวไทย พร้อมเตรียมยกระดับสู่มาตรฐานความยั่งยืน

ททท. จัดกิจกรรม “Make the Difference in Tourism Product Design” นำเสนอศักยภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวไทย พร้อมเตรียมยกระดับสู่มาตรฐานความยั่งยืน

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Make the Difference in Tourism Product Design นำเสนอศักยภาพสินค้าการท่องเที่ยวไทย และระดมไอเดียจากผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก และยกระดับสู่มาตรฐานความยั่งยืน โดยมีพลตำรวจตรี อภิชาต สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว    ร่วมเสวนา และผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำเข้าร่วมกว่า 50 ราย  ณ ห้อง Be Creative โรงแรมเมอเวนพิค   บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ได้มีแผนดำเนินงานต่อยอดและผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาด ภายใต้โครงการยกระดับมูลค่าสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ทางการท่องเที่ยว (New Ecosystem) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยให้ความสำคัญกับการ Upskill และ Reskill เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ (Premium Product) และสอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดอย่างยั่งยืน ททท. จึงได้จัดกิจกรรม Make the Difference in Tourism Product Design ขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้อง Be Creative โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ ทั้งในรูปแบบ Hybrid ทั้งออนไซต์และออนไลน์ (Facebook Live) ผ่าน Facebook Page : Tourism Product เพื่ออัปเดตข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยว (Product Briefing) นำเสนอผลการดำเนินงานในการสร้างสรรค์และส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในช่วงปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังเปิดเวทีสำหรับระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ Tourism Product Design พร้อมกันนี้ยังได้เชิญกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมบรรยายถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว   เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ และยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความยั่งยืน

พลตำรวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยชี้วัดคุณภาพการท่องเที่ยวไทย โดยกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินงานร่วมกับ ททท. ในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย  จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงตรวจตราพื้นที่ และนำเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การจัดกิจกรรม “Make the Difference in Tourism Product Design” สะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการทางความคิดและการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชน  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย อาทิ  บันยันทรี เวญ่า ภูเก็ต, รายาวดี กระบี่, บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก, มิสกวัน, คามาลายา เกาะสมุย, สยามเวลเนส กรุ๊ป, เจ้าพระยาทัวร์ริสท์ โบ๊ท, ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่, ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท, เอเชี่ยน โอเอซิส, เดอะ เปียโน เขาใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและมุมมองในฐานะผู้ให้บริการและสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลในเรื่องการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะสอดคล้องกับทิศทางการตลาดของ ททท. ปี 2567 เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายรายได้สูงสุด 3 ล้านล้านบาท ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ททท. ได้สร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการตลอดจนผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตตามแผนการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการรับรู้และรายได้ทางการท่องเที่ยว จากการทดลองจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ โครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapter Phase II มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,307 ราย สร้างการรับรู้ได้มากถึง 35 ล้านคน/ครั้ง โครงการสร้างกระแสการเดินทางและส่งเสริมการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีภายใต้แนวคิด Happy Model สร้างกระแสการเดินทาง กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว โดยมียอดการรับรู้รวมทั้งสิ้น 129 ล้านคน/ครั้ง และสามารถสร้างอัตราเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ถึง 20 ล้านบาท โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience มียอดขายแพ็กเกจในแคมเปญกว่า 5,656 การจอง (booking) เกิดการเดินทางสู่พื้นที่ 7,215 คน และสร้างรายได้สูงถึง 68 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 เดือน รวมถึงโครงการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (Luxperience) ที่ได้คัดสรรและนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงมูลค่ากว่า 62 รายการ เส้นทางตัวอย่าง 5 เส้นทาง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือระดับที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) ซึ่งมีสินค้าที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายสำคัญในปี 2567 ถึง 29 รายการอีกด้วย

About Author