เปิดงาน “OTOP ของดี ๔ ภาค ครั้งที่ ๑”

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ของดี ๔ ภาคครั้งที่ ๑” มหัศจรรย์สุดยอดของดี 4 ภาค และของฝากขึ้นชื่อที่บริเวณด้านหน้าอุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ – วันพุธที่ ๒๙ มีนาคมนี้ ภายในพิธีเปิดงานมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมงาน