“นายกเมืองพัทยา” ประชุมเตรียมความพร้อม รับมืองานใหญ่ระดับโลก

“นายกเมืองพัทยา” เปิดวาระประชุมเตรียมความพร้อม รับมืองานใหญ่ระดับโลก “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023”

นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดวาระการประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023” (โมโน ทเวนตี้ไนน์พัทยา เคาท์ดาวน์ 2023)  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จังหวัดชลบุรี และงาน  “KOH LAN COUNTDOWN 2023” (เกาะล้าน เคาท์ดาวน์ 2023) ที่จะมีขึ้นวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  จัดขึ้นโดย เมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์)  ในเครือโมโน เน็กซ์  

โดยมี คุณสุรสิทธิ์ พสุมาตร์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด เริ่มดำเนินการวาง แผนหารือและตอบคำถาม ถึงความพร้อมในการจัดงาน การเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร้านค้าและผู้ประกอบการ รวมถึงความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย รถดับเพลิง เรือตรวจการณ์ การจัดการจราจร หน่วยพยาบาล รถสุขาเคลื่อนที่ ไปจนถึงความสะอาดบริเวณโดยรอบงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ กระจายรายได้สู่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เมืองพัทยา ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันก่อน

ซึ่งในปีนี้เมืองพัทยา ได้จัดรถบัสสำหรับบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานพัทยาเคาท์ดาวน์ จำนวน 3 จุดด้วยกัน คือ 1.หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา-ไปตามถนนเลียบชายหาด-แหลมบาลีฮาย 2.หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พัทยาใต้-แหลมบาลีฮาย 3.หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส พัทยาใต้-ไปตามถนนเทพประสิทธิ์-แหลมบาลีฮาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย