ILINK คว้ารางวัลใหญ่ส่งท้ายปี บนเวที SET Awards 2022การันตีความสำเร็จ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK คว้ารางวัลเกียรติยศส่งท้ายปี 
การันตีคุณภาพแห่งความสำเร็จ ในพิธีประกาศผล และมอบรางวัล บนเวที SET Awards2022” จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพทางธุรกิจ
และความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ  สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

สำหรับงาน SET Awards ในปี 2565 นี้ มี 84 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย และเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 63 บริษัท ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence  

งานนี้ ILINK ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ประจำปี 2565 จากกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม และความคิดเห็นของผู้ต้องติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำอย่างนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน โดยมี คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป เข้ารับรับรางวัลจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 

“ILINK ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในฃศักยภาพ และพิจารณาให้ ILINK ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นในปีนี้ ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถเพื่อเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน ไปพร้อมกับลูกค้าและพันธมิตรของเรา” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่อไป” คุณวริษา กล่าวเสริมในตอนท้าย

About Author