SET Awards2022

ILINK คว้ารางวัลใหญ่ส่งท้ายปี บนเวที SET Awards 2022การันตีความสำเร็จ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK คว้ารางวัลเกียรติยศส่งท้ายปี การันตีคุณภาพแห่งความสำเร็จ ในพิธีประกาศผล และมอบรางวัล บนเวที “SET Awards2022” จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพทางธุรกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ  สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย...