กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิดชู “อายิโนะโมะโต๊ะ” 10 ปีซ้อน

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัล “มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ประจำปี 2565” ให้กับ อุทัย มีแสง (ขวาสุด แถวบน) ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับ “รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” นี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดได้อย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป

โดยกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก ด้วยการบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) หรือ ความพยายามที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 267,000 ตัน หรือ เทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่กว่า 30 ล้านต้น ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ (Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต โดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวทาง “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการของเรา

สี่เหลี่ยมผืนผ้า: มุมมน: กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (www.ajinomoto.com) ใช้องค์ความรู้ด้านพลังของกรดอะมิโน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคและประชากรสูงวัย และทุ่มเททำงานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก ด้วยคำขวัญองค์กรที่ว่า “กินดี มีสุข” เราได้ติดตามทุกความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ของกรดอะมิโนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมุ่งสู่การเติบโตในอนาคต ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ผ่านนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีสำนักงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทยได้ที่ www.ajinomoto.co.th ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ