“สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ”ยุติดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิฯ LGBTIQN+ พร้อมขี้แจงกรณีภาพคู่ “หมอวรงค์”

“สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ” แจง ยุติดำเนินคดีนักปกป้องสิทธิฯ LGBTIQN+ ปฏิเสธภาพคู่ “หมอวรงค์” ไม่เกี่ยวจุดยืนของสมาคมฯ ชี้ การชุมนุมเป็นสิทธิของบุคคล..

วันที่่ 23 มกราคม 2565) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ชี้แจงกรณีการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด และทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริง และยุติกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท กับ ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN+) 


‘กิตตินันท์ ธรมธัช’
นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนฯ กล่าวถึงประเด็นการเข้าร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “LGBT+ ไม่ใช่คนหยาบคาย พฤติกรรมม็อบบดบังเสรีภาพทางเพศ” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยได้รับการประสานงานจากพรรคไทยภักดีให้ขึ้นเวทีเสวนาพูดในประเด็น รู้จัก LGBTIQN+ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ บริบททางสังคมและสถานการณ์กฎหมายที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพื่อส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในเวทีเสวนาที่ทางพรรคได้ส่งมา ซึ่งตนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการพูดคุยในวันนั้น ในฐานะที่สมาคมฯ ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม LGBTIQN+ ทั้งมิติสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายและสิทธิมนุษยชน จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ และตอบรับและเข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว.

เขากล่าวต่อไปว่า ตลอดเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที ตนเองได้พูดถึงสิทธิของกลุ่ม LGBTIQN+ และการสมรส ไป 1 ชั่วโมง 10 นาที แต่หลังจากนั้น 30 นาที ได้มีการเชิญ ‘นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม’ หัวหน้าพรรคไทยภักดี และบุคคลท่านอื่น ๆ ขึ้นมาพูด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมือง การพูดถึง LGBTIQN+ ไม่ใช่คนหยาบคาย รวมถึงประเด็นการเคลื่อนไหวบนท้องถนน จึงเกิดประเด็นที่นอกเหนือการควบคุม เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนฯ ที่ถูกขอให้ถือป้าย มีข้อความที่กระทบต่อความรู้สึกของบุคคลบางท่าน และไม่ได้อ่านให้รอบคอบก่อนถือป้าย.

นายกสมาคมฯ ยังได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้พยายามหาทางไกล่เกลี่ย ประนีประนอม เพื่อหาจุดยืนให้สังคมได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดร่วมกัน และบุคคลหลายท่าน หลายเครือข่าย ได้ให้ความคิดเห็นว่าให้ว่าทางสมาคมฯ ควรยุติการฟ้องร้องที่อาจจะเข้าใจว่าเป็นการปิดปาก และเป็นการที่นักปกป้องสิทธิฯ มาฟ้องร้องกันเอง ซึ่งประโยชน์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย จึงเลือกที่จะออกประกาศฉบับที่ 3 ยุติการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท และจะนำหลักฐานทั้งหมดที่พยายามรวมมาให้สังคมรับทราบ เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์.“เราอยากจะขอชี้แจงว่า สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สังคมเกิดความคลาดเคลื่อนไป ไม่ว่าการจะมีภาพถ่ายเกิดขึ้นที่เป็นจุดเริ่มต้นกับพรรคไทยภักดี ต้องขออภัยทุกท่านด้วยว่าสิ่งนั้นเราไม่อยากให้เกิด เพราะเราทำงานกับทุกพรรคจริง ๆ เพื่อจะทำให้สังคมขับเคลื่อนเรื่อง LGBTIQN+ ไปพร้อมกัน ส่วนการที่สมาชิกของสมาคมฯ จะมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่เรามีชุดหล่อลอมเดียวกัน คือการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของ LGBTIQN+ ให้ดีขึ้น”.

About Author