เช็คอาการป่วยถ้าติดโควิด “โอไมครอน” มีอาการรุนแรงและน่ากลัวแค่ไหนบ้าง

อาการโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” หรือ “โอมิครอน” พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยข้อมูลอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ “โอไมครอน” ในประเทศไทย โดย 8 อาการที่พบมากที่สุด คือ
1.อาการไอ
2.เจ็บคอ
3.มีไข้
4.ปวดกล้ามเนื้อ
5.มีน้ำมูก
6.ปวดศีรษะ
7.หายใจลำบาก
8.ได้กลิ่นลดลงมีเพียง

ส่วนอาการใหม่ คือ
1.เจ็บคอ
2.ป่วยกล้ามเนื้อเล็กน้อย
3.เหนื่อยมาก
4.ไอแห้ง
5.เหงื่อออกมากตอนกลางคืน

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว อาการไม่รุนแรง จนแทบไม่มีอาการ ปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ อย่างไรก็ตาม เราควรต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แนะนำให้รีบไปรับวัคซีนป้องกันโควิด

และใครที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีนเข็ม 3 (Booster Dose) เพราะร่างกายของเราต้องการระดับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น แม้ว่าจะเคยติดเชื้อโควิดมาแล้ว หรือฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังคงติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนี้ได้