TASSHA

เปิดโครงการ “ไทยทะยาน” ชวนคนรุ่นใหม่ ‘ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z’

สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. และ TASSHA เปิดโครงการ “ไทยทะยาน” ชวนคนรุ่นใหม่ ‘ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z’ สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. และ TASSHA แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด...