Pomme Chan

เมกาบางนา จับมือ “Pomme Chan” ร่วมสร้างงานศิลปะ ต้อนรับตรุษจีน

 ศูนย์การค้าเมกาบางนา จับมือ Pomme Chan ปอม ชาน- ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ศิลปินหญิงนักวาดภาพชื่อดังระดับโลก รังสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายพิเศษ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ในงาน MEGA CHINESE NEW YEAR 2023 (เมกา ไชนีส...