PDPA

PDPA เผยแพร่ 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ “ห้ามถ่ายรูปติดคนอื่น”

ทางพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ย่อมาจากคำว่า Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) แต่พึ่งได้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม...