MOU

THAI SUBCON ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2564 ณ ห้อง Grand Hall 201ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)...

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

18 ธันวาคม 2564 – ณ ห้องตะวันฯ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่เพื่อสนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และส่งเสริมศักยภาพพร้อมทำงานในระดับสากล ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล...

จังหวัดนครราชสีมา MOU มาตรฐาน Sha Plus สถานประกอบการ และ รพ.คู่สัญญา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถานประกอบการ SHA Plus จำนวน 22 แห่ง กับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา...