MOU

บิ๊กซีฮ่องกง จับมือ 10 บริษัทผู้ส่งออกไทย ลงนาม MoU ดันสินค้าเอสเอ็มอี-OTOP-เกษตรไทย

บิ๊กซีฮ่องกงจับมือ 10 บริษัทผู้ส่งออกไทยลงนาม MoU ดันสินค้าเอสเอ็มอี-OTOP-เกษตรไทยจำหน่ายที่บิ๊กซีฮ่องกงสร้างโอกาสให้สินค้าไทย นายอัศวิน - นางฐาปณี  เตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการไทย 10 บริษัทให้การต้อนรับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี...

บิ๊กซี ลงนาม MoU กับยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเ

มูลนิธิบีเจซีบิ๊กซีลงนาม MoU กับยูนิเซฟประเทศไทยร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมในประเทศไทย นายอัศวิน นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ให้การต้อนรับ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและคณะ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มูลนิธิ...

คุณาลัย จับมือ ยูซีโอ เอสดีจี ร่วมสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่ยั่งยืน

กับโครงการ น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนสู่เชื้อเพลิงอากาศยาน รายแรกในไทย บมจ. วิลล่า คุณาลัย-ยูซีโอ เอสดีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์เพื่อขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว Used Cooking Oil (UCO)” ส่งต่อเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) กับ ธนโชคน้ำมันพืช...

สสส. ผนึกกำลัง 7 สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคลงนาม MOU

สสส. ผนึกกำลัง 7 สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคลงนาม MOU ความร่วมมือการสื่อสารสนับสนุนภาคีสุขภาวะสร้าง “นักสื่อสารภาคีสัมพันธ์” รุ่นใหม่ขยายผลการสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ 7 สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค...

แมริออท เซ็นเอ็มโอยู ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งสร้างบุคลากรวิชาชีพด้านการโรงแรมรุ่นใหม่

แมริออท เซ็น เอ็มโอยู ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรวิชาชีพด้านการโรงแรมรุ่นใหม่ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุม 46 โรงแรมและรีสอร์ททั่วราชอาณาจักร  สร้างโอกาสสำหรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ในการได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากองค์กรชั้นนำ จากซ้ายไปขวา: คุณอภิฉัตร คำพรรณ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือโรงแรมแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนลประจำประเทศไทย, คุณนชล อบแย้ม, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสุขุมวิทพาร์คกรุงเทพฯ...

สำนักงาน “กขค.” ร่วมกับ “สสว.” จัดพิธี “เอ็มโอยู” เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของเอสเอ็มอี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) มีภารกิจสำคัญในการกำหนดกรอบกติกาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจและทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  เลขาธิการฯ กขค. กล่าวว่า บทบาทของ สำนักงาน กขค. คือ สนับสนุนความร่วมมือและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แลกเปลี่ยนข้อมูลของเอสเอ็มอีเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมของเอสเอ็มอีรวมทั้งประสานการดำเนินงานการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของเอสเอ็มอีในทุกมิติ...

“สวนสุนันทา” เซ็น “เอ็มโอยู” ผลักดันเด็กเรียนมหาลัย

สวนสุนันทาเซ็นเอ็มโอยู 19ดัง โรงเรียนจ.นนทบุรี ผลักดันเด็กเรียนมหาลัย มรภ.สวนสุนันทา จับมือ 19 โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางวิชาการเต็มรูปแบบ “รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดี มั่นใจจากเอ็มโอยูนี้ จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าต่อในรั้วสวนสุนันทา  ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ทันสมัย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ขณะที่ “ผศ.ดร.ชลภัสสร...

สถาบันโรคภูมิแพ้และหอบหืดสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จับมือพันธมิตร MOU

"รับมือความเสี่ยงโรคภูมิแพ้อาหารในโรงเรียน" สถาบันโรคภูมิแพ้และหอบหืดสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (SAIA) ลงนาม MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในความร่วมมือโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อาหารในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และแนวทางรับมือความเสี่ยงโรคภูมิแพ้อาหารในโรงเรียน...

THAI SUBCON ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2564 ณ ห้อง Grand Hall 201ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)...

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

18 ธันวาคม 2564 – ณ ห้องตะวันฯ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.เชียงใหม่เพื่อสนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และส่งเสริมศักยภาพพร้อมทำงานในระดับสากล ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล...