MaReads

MaReads (มารี้ด)เว็บไซต์นิยายออนไลน์ในเครือ Amarin Group แถลงข่าว “ทิศทางนิยายออนไลน์กับ MaReads Platform”

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. MaReads (มารี้ด) เว็บไซต์นิยายออนไลน์ ในเครือ Amarin Group จัดงานแถลงข่าว ส่องเทรนด์นิยายออนไลน์และทิศทางการตลาด ณ เวทีกลาง สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์...