ISO27001

มันนี่สเปซ ได้รับ ISO สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ระดับสากล

Money Space (มันนี่สเปซ) ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ระดับสากล 20 ธันวาคม 2565: บริษัท มันนี่สเปซ จำกัด MONEY SPACE Co., Ltd. ผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานรับรอง ISO/IEC...