มันนี่สเปซ ได้รับ ISO สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ระดับสากล

Money Space (มันนี่สเปซ) ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ระดับสากล

20 ธันวาคม 2565: บริษัท มันนี่สเปซ จำกัด MONEY SPACE Co., Ltd. ผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานรับรอง ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Information Security Management Systems: ISMS)  ) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

นางญาณ์นภัส  วนาวนิชย์กุล  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มันนี่สเปซ จำกัด  เปิดเผยว่า “มันนี่ สเปซ มุ่งมั่นพัฒนาบริการระบบชำระเงินออนไลน์  หรือ Payment Gateway ที่มีประสิทธิภาพรองรับทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดแก่ผู้ประกอบการทุกราย เพราะเชื่อว่าระบบชำระเงินออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวแปรสำคัญให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และบริการจะดีได้ย่อมต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเป็นหัวใจหลัก สำหรับ ISO/IEC 27001 ที่มันนี่ สเปซได้รับเป็นมาตรฐานสำคัญที่ช่วยยกระดับความมั่นคงด้านสารสนเทศให้องค์กรของเรามีความสามารถในการบริหารจัดการสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีศักยภาพในการปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ  ข้อมูลลูกค้า จัดเป็นมาตรฐานระดับสากลเวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก”

นอกจากนี้ มันนี่ สเปซ ยังได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่รับทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต PCI DSS Certificate (Payment Card Industry Data Security Standard) ทำให้ระบบมีความมั่นคง ลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ทุกรายของ บริษัท มันนี่สเปซ จำกัด 

About Author