Fanmeet

บิ๊กเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ กิจกรรม  CGM48 FANMEET ภายใต้ชื่อ “Konnichiwa- มาเตวกั๋นเต๊อะ”

ครั้งแรกวง CGM48 เต็มอิ่มภาพความสุขความประทับใจ ขอบคุณความรักล้นทะลัก  รินะ - รินะ อิซึตะ  ชิไฮนิน วง CGM48  ภายใต้สังกัด บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ   iAM (ไอแอม)  เปิดเผยว่า “ การจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่แฟนมีทติ้ง นับเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากค่ะ ขอบคุณแฟนแฟนที่สนับสนุนวง CGM48 ตลอดระยะเวลาหลายปี ปัจจุบันวง CGM48 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 รวมสมาชิกกว่า 23...