Degree Plus

“Degree Plus” EdTech เพื่อการเรียนรู้ที่ “มากกว่าปริญญา” ตอบโจทย์ Lifelong Learning

จุฬาฯ ผนึก สคูลดิโอ ผุดแพลตฟอร์ม “Degree Plus” EdTech เพื่อการเรียนรู้ที่ “มากกว่าปริญญา” ตอบโจทย์ Lifelong Learning จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สคูลดิโอ ธุรกิจในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย จัดงานเปิดตัว...