“Degree Plus” EdTech เพื่อการเรียนรู้ที่ “มากกว่าปริญญา” ตอบโจทย์ Lifelong Learning

จุฬาฯ ผนึก สคูลดิโอ ผุดแพลตฟอร์ม “Degree Plus” EdTech เพื่อการเรียนรู้ที่ “มากกว่าปริญญา” ตอบโจทย์ Lifelong Learning

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สคูลดิโอ ธุรกิจในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย จัดงานเปิดตัว “Degree Plus” แพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบ Open Education Platform ใช้เทคโนโลยีปฏิวัติการศึกษา ชู “Online with Human Touch” มุ่งกระจายหลักสูตรคุณภาพให้ไม่จำกัดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมเร่งขยาย “ธนาคารหน่วยกิต” เพื่อการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนในวงกว้าง 

ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า“Degree Plus” เป็น Open Education Platform ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบันที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดกลุ่มคนหรือช่วงวัยอีกต่อไป และส่งเสริมให้เกิด Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนต่างต้องการหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในโลกปัจจุบันมากขึ้น  โดยจะเห็นได้ว่าบางคนอาจมองหาทางเลือกของแหล่งความรู้จากหลากหลายทาง อาทิ Social Media ตลอดจนหลักสูตรออนไลน์จากสถาบันต่างประเทศ ในมุมของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัว โดยหลักสูตรที่สอนต้องเน้นส่วนที่เป็นแก่นความรู้ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดและเรียนรู้เพิ่มเติมได้เอง กลุ่มคนที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานไปแล้ว แต่ยังต้องการ Upskill & Reskill ควรมีช่องทางเข้าถึงความรู้ดีๆ จากมหาวิทยาลัยได้ง่าย ตลอดจนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป แต่อยากศึกษาความรู้ในสาขาวิชาสายอาชีพ หรือ นิสิต นักศึกษาต้องการหาความรู้ที่รอบด้านก็ควรทำได้สะดวกเช่นกัน นอกจากนี้ การออกแบบหลักสูตรและวิชาต้องเชื่อมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มากขึ้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งแพลตฟอร์ม Degree Plus จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลการเรียนรู้แบบ “Online with Human Touch” ที่เข้มข้นและยืดหยุ่นไปพร้อมกัน ตอบโจทย์ความต้องการทางการศึกษาของทุกคน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาทักษะสมัยใหม่ พาสังคมไทยก้าวหน้า”

ด้าน ศ. ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม กล่าวเสริมว่า “ด้วยที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบ Lifelong Learning มาโดยตลอด ตามวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีฯ ที่ว่า มหาวิทยาลัยต้องไม่อยู่บนหอคอยงาช้าง ควรร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับครั้งนี้ จุฬาฯ มอง Degree Plus เป็น “เรือลำเล็ก” ที่วิ่งได้ไว มองสคูลดิโอเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจแก่นของ Lifelong Learning และนำมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะสามารถขยายผลการศึกษาคุณภาพให้เข้าถึงคนทั้งประเทศ” นอกจากนี้ จุฬาฯ กำลังเร่งขยายผลผลักดัน ธนาคารเครดิต หรือ Credit Bank ให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ในวงกว้างกว่าปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา จุฬาฯ ได้เริ่มใช้ธนาคารเครดิต หรือ Credit Bank กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผ่าน CU Neuron และมองแพลตฟอร์ม Degree Plus เป็นอีกหนึ่งกลไกที่เน้นหลักสูตรระยะสั้น เสมือน “วิตามิน” เติมทักษะและความรู้ให้ตรงจุดที่ขาด โดยตั้งจากความต้องการของตลาดแล้วดูว่ามหาวิทยาลัยมีทรัพยากรอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้บ้าง โดยกลไกนี้จะมีความคล่องตัวกว่าเดิม

 ในมุมของสคูลดิโอ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด เผยว่าในฐานะที่บริษัทมีจุดแข็งด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรและภาคการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเราได้สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ มีผู้เรียนรวมกันทั้งคอร์สออนไลน์และเวิร์กชอปกว่า 1 แสนคน และพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยทุกแพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานรวมกันกว่าล้านคน และครั้งนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้กับ Degree Plus จะเข้ามาเอื้อสถาบันและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ในส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System)  เพื่อให้สามารถผลิตหลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณภาพ ติดตามประเมินผลได้ง่าย และไม่ต้องลงทุนสูง และเอื้ออาจารย์ผู้สอนในเรื่องของเครื่องมือการบริหารจัดการห้องเรียน ทั้งวิดีโอ บทความ การบ้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนสูงสุด”

ด้านนายวรพล รัตนพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด บรรยายภาพรวมของหลักสูตรว่า “Degree Plus เป็นการรวบรวมอาจารย์ที่เก่งที่สุดจากทุกมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว พร้อมสร้าง Learning Community ที่มีวิชาการเข้มข้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทักษะในการทำงาน โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบมาให้ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถดูวิดีโอและอ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ ทำแบบฝึกหัดส่งเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ และหลายหลักสูตรมีเรียนสดกับผู้สอนด้วย โดยในช่วงแรกจะเน้นหลักสูตรประกาศณียบัตรระยะสั้น (Certificate Programs) ที่สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อยอดหลักสูตรปริญญาได้ และในอนาคตจะขยายรูปแบบให้ครอบคลุมคอร์สออนไลน์ (Self-paced Online Courses) และการอบรมสัมมนา (Workshops) โดยหลักสูตรยังครอบคลุมวิชาสมัยใหม่ อาทิ Blockchain, Digital Economy, Metaverse ตลอดจนหัวข้อที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วแต่ปรับให้เรียนจบพร้อมใช้งานมากขึ้น เช่น Finance, Marketing และ Business เป็นต้น  ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้ผ่านการออกแบบจากคำแนะนำของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตจริงได้มากที่สุด โดยตอนนี้เรามีสยามพิวรรธน์เป็นลูกค้าเจ้าแรกที่ Degree Plus เข้าไปช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและติเตามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ https://degree.plus และสำหรับสถาบันการศึกษาหรืออาจารย์ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติวงการการศึกษาในครั้งนี้ สามารถติดต่อ [email protected] หรือโทร. 0818820369  เพื่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

About Author