Bird Thongchai

“เบิร์ด ธงไชย” ยิ้มแก้มปริ ซ้อมรับปริญญาเอก

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ล่าสุด เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ล่าสุด "พี่เเบิร์ด" โพสต์ภาพการซ้อมรับปริญญา และข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Bird Thongchai...