BCG BigC

กลุ่ม “บีเจซี บิ๊กซี” ยกย่องพนักงานพิการต้นแบบ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากโครงการ “We Can Do”

คนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายอนุภาพ เชาวน์ชาติ หัวหน้าแผนก Data Support พนักงาน บิ๊กซี บิ๊กซี...