ไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม

“ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม” รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ประจำปี 2565

ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ประจำปี 2565 ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม  ประธานกรรมการ บริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2565 จาก พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รองเจ้าคณะภาค 15  โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่...

โอกาสจาก “มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  สานต่อเจตนารมณ์ ตอบแทนสังคม  “มอบโอกาสแห่งชีวิต”  ในยามวิกฤตโควิด 19

นับเป็นความปลื้มใจคืนสู่ผู้ให้  สำหรับ   คุณไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย  ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย  ที่ตั้งใจเรียน  มีความประพฤติดี  กิจกรรมเด่น  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา    ซึ่งมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด โดยมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น  ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ กว่า  23  ปีที่ผ่านมา  มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด ...