ไทยเบฟ

“ไทยเบฟ” ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืน ส่งมอบโครงการต้นแบบ “สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่ม                     โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ คัดแยก และการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืน    สู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ได้ผสานความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ส่งมอบ...