โอลิมปิก

IOC รับรอง ‘ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก’ ‘สวนสุนันทา’ แหล่งเรียนรู้โอลิมปิกศาสตร์ ‘ระดับโลก’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ หรือ International Olympic Committee ให้การรับรอง ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ด้านโอลิมปิกศาสตร์แห่งที่ 69...