IOC รับรอง ‘ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก’ ‘สวนสุนันทา’ แหล่งเรียนรู้โอลิมปิกศาสตร์ ‘ระดับโลก’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ หรือ International Olympic Committee ให้การรับรอง ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ด้านโอลิมปิกศาสตร์แห่งที่ 69 ของโลก เเละเป็นชาติที่ 4 ของเอเชีย ที่มีศูนย์การศึกษาโอลิมปิก (OSC) ณ ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยการให้การรับรองในครั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก เป็นเเหล่งเรียนรู้ เเละเผยเเพร่อุดมการณ์โอลิมปิก ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านโอลิมปิกศาสตร์ รวมทั้งพัฒนากิจกรรมการศึกษาค่านิยมโอลิมปิก หรือ Olympic Values Education Programmer ให้เเก่เด็ก เยาวชน เเละประชาชนคนไทยได้เรียนรู้เเละเข้าใจในคุณค่าของโอลิมปิก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิกในประเทศไทยต่อไป

สำหรับศูนย์การศึกษาโอลิมปิกอันดับ 1 ของเอเชีย ได้เเก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Beijing Sport University, 1994) 2. มหาวิทยาลัยสึกุบะ ญี่ปุ่น (University of Tsukuba, 2010) 3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเกาหลี (Korea National Sport University, 2019) เเละ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University, 2024)

About Author