โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

Lovell International School Pattaya โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ สร้างด้วยความรักและส่งต่อให้ทุกคน

Lovell International School ถือเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแห่งใหม่ ที่เกิดขึ้นในเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นจากหัวใจของคนเป็น “แม่” ที่ต้องการให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ มีหัวใจที่แข็งแรงมั่นคง ตลอดจน มีหัวใจแห่งความรัก ที่พร้อมจะเผื่อแผ่ ให้กับคนรอบข้าง และมาพร้อมกับแนวคิด “โรงเรียนที่สร้างด้วยความรัก เพื่อให้คนที่เรารัก รู้จักรักเป็น”...